ผลงาน(EXPERIENCE)

ผลงานปัจจุบัน ปี 2562 / 2019
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ7-ELEVEN จำนวน 3 โครงการ โครงการอุตสาหกรรมแก้ว สาขาพหลโยธิน 54/1 สาขาสายลวดซอย 5 
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบแนวกำแพงกันดิน จำนวน 2.5 กม. อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ7-ELEVEN จำนวน 3 โครงการ โครงการถนนศุภกิจบ้านใหม่ สาขา รพ.ประจันตคาม สาขารังสิตคลอง13 
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 26 ไร่ อ.เนินพระ จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 2,888 ตร.ม. พระราม 4  พระโขนง จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ พระโขนง จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 79 ไร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม  จำนวน 4,805 ตร.ม. ถนนจันทร์  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบรีสอร์ท จำนวน 119 ไร่ แหลมพับผ้า เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต
เจ้าของโครงการ   บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 3,729 ตร.ม. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบปรับปรุงสวนอาหาร จำนวน 1,998 ตร.ม. เอกมัย 12 กทม.
เจ้าของโครงการ   บริษัท ไวท์วูด กรีน จํากัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 93 ไร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบศูนย์อาหาร จำนวน 2,327 ตร.ม. สุขุมวิท 59  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัทวัน สุขุวิท 59 จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร โก้เด้นนีโอ  จำนวน 31 ไร่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรรแปลงบางบ่อ จำนวน 109 ไร่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด 

โครงการ   งานบินโดรนสำรวจเก็บระดับกองแร่ คำนวณปริมาณกองแร่ พื้นที่ 56 ไร่ คำนวณปริมาณกองแร่ด้วยวิธีบินโดรนสำรวจและวิธีเดินเก็บ GNSS RTK อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ควอลิตี้ มอเนอรัล จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโชว์รูม TOYOTA SURE จำนวน 9 ไร่ อ่อนนุช จ.กรุงเทพ.
เจ้าของโครงการ   บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรรแปลงบางวัว จำนวน  68 ไร่ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรรแปลงวงศกร 1 จำนวน  71 ไร่ อ.สายไหม จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร โก้เด้นทาวน์ จำนวน 32 ไร่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการอาคารใหม่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำนวน 18 ไร่  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงแบริ่ง 10  จำนวน  2161 ตร.ม. จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 114 ไร่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงประชาราษฎร์บำเพ็ญ จำนวน 2512 ตร.ม. จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยคลอง 7 จำนวน 4800 ตร.ม. จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ7-ELEVEN จำนวน 4 โครงการ สาขาบ้านเพลินเพชร  สาขาสุขุมวิท 93  สาขาฉลองกรุง  สาขาแบริ่ง 58-8
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ7-ELEVEN จำนวน 3 โครงการ สาขาหทัยราษฎร์  สาขาวัดลานบุญ สาขาสุเหร่าคลองหนึ่ง ซ.15 
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ7-ELEVEN จำนวน 3 โครงการ สาขาคลองโยง  สาขาถนนคุ้มเกล้า สาขาถนนฉลองกรุง-สังฆประชา
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงปุณณวิถี  จำนวน  3,373 ตร.ม. ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงลาดพร้าว111  จำนวน  5,629 ตร.ม. ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงสุขุมวิท 59  จำนวน  2,327 ตร.ม. ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลงเทพารักษ์ 4  จำนวน  1,795 ตร.ม. ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบบ้านจัดสรรแปลงสุขาภิบาล  จำนวน  24 ไร่ ถนนสุขาภิบาล2 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบบ้านจัดสรรแปลงวงศกร1  จำนวน  75 ไร่  ถนนวงศกร กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบบ้านจัดสรรแปลงนครอินทร์   จำนวน  29 ไร่  ถนนนครอินทร์ กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 175 ไร่ ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับประมาณราคาเบื้องต้น โกลเด้นแลนด์ จำนวน 46 ไร่ อ.บางเมือง จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 65 ไร่ ถนนแก้วเงินทอง  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 41 ไร่  ถนนบางแค  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 59 ไร่ สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 31 ไร่ หมู่บ้านนักกีฬา กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการ โกลเด้นแลนด์ จำนวน 33 ไร่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียมแปลง  H4 จำนวน 7,341 ตร.ม. ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบอาคาร จำนวน 8,500 ตร.ม.ซอยนาคทอง พระราม 2
เจ้าของโครงการ   บริษัท สถาปนิกสมดุล จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบสายพานลำเลียงแร่ จำนวน 14 ไร่  SITE TPI จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท เอื้อ วิทยา จํากัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการอาคารใหม่ โรงพยาบาลบางประกอก 9 จำนวน 5 ไร่  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท บางประกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการอาคารใหม่ โรงพยาบาลบางประกอก 8 จำนวน 25 ไร่  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท บางประกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจเขียนแบบแปลนอาคาร สำหรับ Renovate Maxx Hotel จำนวน 25 ชั้น ถนนพระราม9 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ทรัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบทางระบายน้พ  จำนวน 7 ไร่  ถนนสุขาภิบาล2 จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   ไพร์มเนเจอร์วิลล่า 

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโรงงานไส้กรอกหมู จำนวน 18 ไร่  ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบโรงงาน จำนวน 91 ไร่ ถนนลำลูกกาคลอง 8 จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ    บริษัท เคมมิน จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 88 ไร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโซล่าฟาร์มลอยน้ำ จำนวน 8 ไร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโซล่าฟาร์มลอยน้ำ จำนวน 5 ไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบรีสอร์ท จำนวน 18 ไร่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ   รีสอร์ท มนัสดา

โครงการ   งานบินโดรนสำรวจเก็บระดับกองแร่ คำนวณปริมาณกองแร่ พื้นที่ 56 ไร่ ตรวจสอบปริมาณกองแร่ประจำปี ด้วยวิธีบินโดรนสำรวจ  อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ควอลิตี้ มอเนอรัล จำกัด (มหาชน)
ผลงาน ปี 2561 / 2018
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ 7-ELEVEN  จำนวน 3 โครงการ สาขาศุภมงคล กทม.  สาขาเคหะบ้านโพธิ์  สาขาท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบ ปรับปรุงโรงงาน จำนวน 19 ไร่  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 
โครงการ   งานบินโดรนสำรวจเก็บระดับกองแร่ งานเดินสำรวจเก็บระดับกองแร่ด้วย GPS เพื่อเทียบค่าสำหรับคำนวณปริมาณกองแร่ จำนวน 19 กอง พื้นที่ 56 ไร่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ควอลิตี้ มอเนอรัล จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบ ปรับปรุงศูนย์อบรมเยาชน จำนวน 52 ไร่  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เจ้าของโครงการ   ศูนย์อบรมเยาชนจังหวัดนครปฐม 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 13 ไร่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ  JAM Resort
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 24 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตรถไฟฟ้า  สำหรับออกแบบ ปรับปรุงอาคารอนุสาวรีย์กรมทางหลวง ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   กรมทางหลวง
โครงการ   งานสำรวจวาง STAKE-OUT POINT จำนวน 949 POINT รับก่อสร้างโรงงานใหม่ โรงงานกล่องกระดาษสาขาที่ 2  ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 16 ไร่ ภายในโครงการสนามฟุตบอลอารีน่า 10 ซอยเอกมัย 5 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจเขียนแบบแปลนพื้นอาคาร สำหรับRENOVATE โรงแรมแกรนด์ อยุธยา จำนวน 33 ชั้น รัชดา-ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบ ปรับปรุงโรงงาน  จำนวน 79 ไร่  ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ    บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ  งานสำรวจหมุดหลักฐานโครงข่าย GPS   สถานที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 1 โครงการ เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล GPS อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เจ้าของโครงการ    กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพ
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบ ปรับปรุงโรงเจดอนมะนาว จำนวน 22 ไร่  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ   วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 56 ไร่ แปลงบัวนครินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินจำนวน 22 แปลง สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบโรงงานอาหารสัตว์ พื้นที่รวม 187 ไร่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เจ้าของโครงการ  บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 4 ไร่ ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน งานบินโดรนภาพถ่ายมุมสูง จำนวน  2 โครงการ พื้นที่รวม 144 ไร่ หาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ชนินทร์ลิฟวิ่ง จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 49 ไร่ แปลงหลวงพ่อโต  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 5 ไร่ ปากซอยสุขุมวิท 36  กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร  แปลงบ้านฉาง จำนวน 43 ไร่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  รังวัดที่ดิน คำนวณปริมาณดินถมบ่อ จำนวน 53 ไร่ โรงงานไก่ปรุงสุก ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร  แปลงบ้านฉาง จำนวน 33 ไร่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  รังวัดที่ดิน คำนวณปริมาณดินถมบ่อ จำนวน 251 ไร่ โรงงานอาหารสัตว์ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม แปลงเนินพระ จำนวน 21 ไร่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ 7-ELEVEN  จำนวน 3 โครงการสาขานวมินทราชินูทิศ 3 สาขารามคำแหง 170 สาขาลาซาล 16 จ.กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  รังวัดที่ดิน คำนวณปริมาณดินถมบ่อ จำนวน 61 ไร่ โรงงานไก่ปรุงสุก ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเขียนแบบแปลนบ้านทรงไทย สำหรับ RENOVATE ในโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิมเพื่อทำเส้น Contour  จำนวน 17 ไร่  โครงการโรงเรียนนานาชาติ รักบี้  ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน ที่ดินตึกอาคารเบสบาย สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 3 ไร่  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  รังวัดที่ดิน  จำนวน 46 ไร่ สำหรับออกแบบ โกดังน้ำตาลทรายมิตรผล  ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สุทรปราการ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 213 ไร่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ  ACE Resort
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบโรงงาน ภายในนิคมสินสาคร พื้นที่ 24 ไร่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ  บริษัท พาต้า เคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการบ้านจัดสรร  แปลงหทัยราษฎร์ จำนวน 31 ไร่ ถนนหทัยราษฎร์ จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบโครงการคอนโด สำรวจเขียนแบบ As-Built อาคาร จำนวน 7 ชั้น ซอยเจริญกรุง 76/1  จ.กรงเทพ
เจ้าของโครงการ   STEVEN J. LEACH JR. + ASSOCIATES LIMITED
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบโรงงาน ภายในนิคมสินสาคร พื้นที่ 39 ไร่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ  บริษัท พาต้า เคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจเช็คการทรุดตัวของอาคารโรงงาน  พื้นที่ 23 ไร่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ  บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจเขียนแบบแปลนพื้นอาคาร สำหรับ RENOVATE อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ   Bom Architect
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจเขียนแบบแปลนพื้นอาคาร สำหรับ RENOVATE อาคารสำนักงาน 3 ชั้น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท
เจ้าของโครงการ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 4,500 ตร.ม. แปลงถนนพระราม4  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3,200 ตร.ม. แปลงทองหล่อ 25  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 13 ไร่ แปลงรามอินทรา 81  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS สำหรับออกแบบทางเดินเรือเลียบเกาะกะลา พื้นที่ 50 ไร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เจ้าของโครงการ  MINOR HOTEL GROUP LIMITED
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำหรับออกแบบ 7-ELEVEN  จำนวน 2 โครงการ สาขาสุวรรณศร นครนายก สาขาม.ราชมงคลอีสาน โคราช
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  รังวัดที่ดิน คำนวณปริมาณดินถมบ่อ จำนวน 17 ไร่ โรงงานไส้กรอกหมู ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิมเพื่อทำเส้น Contour  จำนวน 12 ไร่  โครงการโรงเรียนนานาชาติ รักบี้  ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน  สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม  จำนวน 5 ไร่ แปลงรามคำแหง 103 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิมเพื่อทำเส้น Contour  จำนวน 399 ไร่  โครงการบ้านจัดสรร  ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยคูณสุข จำกัด 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบรีสอร์ท Belmond Napasai  พื้นที่ 109 ไร่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ  Seaside Hotel (Thailand) Co.,Ltd.
ผลงานในอดีต
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม สำรวจเก็บตำแหน่งต้นไม้สำหรับออกแบบปรับปรุงสนามกอล์ฟ พื้นที่ 357 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ   การรถไฟแห่งประเทศไทย 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบอาคาร พื้นที่ 52 ไร่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ   วัดเล่งเน่ยยี่ 2 
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบปรับปรุงปั๊มน้ำมัน LO-11016 Bypass 4 พื้นที่ 4 ไร่ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ทบนเกาะเต่า พื้นที่ 17 ไร่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ   Design P
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม รวม 4 โครงการ ตามแนวรถไฟฟ้า จ.กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจวางตำแหน่งอาคาร ถนนภายในโครงการ แบ่งแปลงที่ดิน เพื่อวางผังอาคารใหม่ พื้นที่ Lake Land พื้นที่ 127 ไร่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบอาคาร พื้นที่ 39 ไร่ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ดารามิค(ประเทศไทย)จำกัด
โครงการ   งานสำรวจวางตำแหน่งอาคาร ถนนภายในโครงการ เพื่อวางผังอาคาร เพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรร พื้นที่ 44 ไร่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบปรับปรุงอาคาร พื้นที่ 18 ไร่ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   ศาลธรรมวาที
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับคิดปริมาณงานถมดิน พหลโยธิน กม.90 และ กม.104 รวมพื้นที่ 23 ไร่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ทบนเกาะเต่า พื้นที่ 8 ไร่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ   เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  แนวขอบเขตที่ดิน สำรวจแบบแปลนอาคารเพื่อ Renovate ออกแบบตกแต่งภายใน  พื้นที่ 1200 ตร.ม. ซอยทองหล่อ 21 จ.กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   AUTCHAWIN ARCHITECT
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS เพื่อออกแบบแปลงสาธิตการเกษตร พื้นที่ 51 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ   Design Go
โครงการ   งานสำรวจ STAKE-OUT POINT/LINE แนวอาคาร แนวถนน แนวขุดสระน้ำ WATER SKI  พื้นที่ 62 ไร่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ   MR.ฟรองซัว
โครงการ   งานสำรวจออกแบบทางรถกอล์ฟถนนทางเดิน STAKE-OUT POINT/LINE ตำแหน่งอาคารสำหรับก่อสร้างรีสอร์ทบนเกาะเต่าจำนวน 21 หลัง อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบคอนโดมิเนียม รวม 2 โครงการ ตามแนวรถไฟฟ้า จ.กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจ STAKE-OUT POINT/LINE ตำแหน่งแนวจัดสรรที่ดิน แนวถนนทางเข้าโครงการสำหรับออกแบบจัดสรรที่ดินจำนวน 9 แปลง 740 ไร่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ   บริษัท ซันพาวเวอร์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบโรงงานผลิตเสาเข็ม พื้นที่ 19 ไร่ อ.บางเลน จ.นครปฐม
เจ้าของโครงการ   บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต จำกัด
โครงการ   งานสำรวจและเขียนแบบแปลนอาคารพร้อมระบบไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคาร ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และดอนเมือง จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   การไฟฟ้านครหลวง
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบอาคาร อมตะนคร พื้นที่ 24 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ   Family Canadian Enterprises (Thailand)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ สำรวจและจัดทำแผนผัง ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล พื้นที่ 60 ไร่  จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลราชวิถี
โครงการ   งานสำรวจแนวและระดับรางระบายน้ำ เก็บระดับถนนเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบงานระบายน้ำภายในโรงงาน พื้นที่ 13 ไร่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ   บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบ  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พื้นที่ 12 ไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ  บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ทบนเกาะเต่า จำนวน 5 ไร่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ  เล็ก อะไลน์ รีสอร์ท
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบสนามกอล์ฟ พื้นที่ 1,120 ไร่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ  บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด
โครงการ   งานบินสำรวจเก็บระดับกองแร่ แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับคำนวณปริมาณกองแร่ จำนวน 16 กอง พื้นที่ 56 ไร่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ควอลิตี้ มอเนอรัล จำกัด(มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบโรงงานอาหารสัตว์ พื้นที่ 187 ไร่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เจ้าของโครงการ  บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับออกแบบรีสอร์ทแอนด์สปา พื้นที่ 5 ไร่ หาดท้องนายปานน้อย อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ  Dave&Pinny resort&spa
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 4 ไร่ เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ  Pong Resort
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบอาคาร พื้นที่ 7 ไร่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วยGPS สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 21 ไร่ เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ  Dusit Resort
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน บันทึกวีดีโอ/ภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 22 ไร่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ    CE Design
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สำหรับทำแบบ PLAN LAYOUT เพื่อใช้ RENOVATE ตัวโรงงาน ภายในนิคมบางปู จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ    บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ สำรวจการทรุดตัวของอาคาร ถนน บริเวณคลังน้ำมัน BAFS เพื่อตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร ถนน ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
เจ้าของโครงการ    บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อออกแบบก่อสร้างคอนโดมิเนียม   จำนวน  3 โครงการ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
เจ้าของโครงการ    บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อออกแบบคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีเขียวเข้ม จำนวน 5 โครงการ จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจหมุดหลักฐานโครงข่าย GPS   สถานที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 โครงการ เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล GPS จ.อุดรธานี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ    กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพ
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS  เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดนก พื้นที่ 87 ไร่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ    องค์การเภสัชกรรม
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อก่อสร้างโรงงานฟาร์มไก่ปรุงสุก พื้นที่ 50 ไร่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ไทยฟุ้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TFG
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS  แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อออกแบบอาคาร พื้นที่ Lake Land พื้นที่ 127 ไร่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS  เพื่อออกแบบก่อสร้างคลังสินค้ากลาง CPF พื้นที่ 15 ไร่ จ.พิษณุโลก 
เจ้าของโครงการ    Perfect Companion Group 
โครงการ   งานสำรวจเก็บระดับดินเดิมบ่อบำบัดน้ำ ขอบเขตบ่อบำบัดน้ำ เพื่อคำนวณปริมาณดินขุด Volume of cut โดยวิธีสร้าง Surface  พื้นที่ 24 ไร่  อ.องครักษ์ จ.นครนายก  
เจ้าของโครงการ    บริษัท โกลเด้น ฟุ้ดส์ สยาม จำกัด  GFS
โครงการ   งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม  แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อคำนวณดินถม  โดยวิธสร้าง Surface จำนวน 3 โครงการ พื้นที่รวม 168 ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
เจ้าของโครงการ    CRK Export
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างธุดงคสถาน พื้นที่ 52 ไร่ อ.เถิน จ.ลำปาง
เจ้าของโครงการ    วัดพระธรรมกาย
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบรีสอร์ทวิมานดาว พื้นที่ 41ไร่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เจ้าของโครงการ    วิมานดาวรีสอร์ท
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบบ้านพักอาศัย พื้นที่ 3,380 ตร.ม. ภายในหมู่บ้านเมืองเอกรังสิต จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ    STUDIOMITI
โครงการ   งานสำรวจตรวจสอบแนวขอบเขตที่ดิน งาน Stakeout Point ด้วยGPS เพื่อออกแบบพื้นที่จอดรถ พื้นที่ 10,500 ตร.ม.โรงงานผลิตสุขภัณฑ์ Kohler อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อออกแบบคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเทา สายสีเขียวเข้ม จำนวน 3 โครงการ จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ สำหรับทำแบบ PLAN LAYOUT เพื่อใช้ RENOVATE อาคาร พื้นที่ 24,500 ตร.ม. ของคณะบริหารธุรกิจ เขตดุสิต จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบก่อสร้างธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง พื้นที่ 105 ไร่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เจ้าของโครงการ    วัดพระธรรมกาย
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบบ้านพักอาศัย พื้นที่ 89 ไร่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ    INTERNATIONAL
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบก่อสร้างธุดงคสถานชลบุรี พื้นที่ 27 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    วัดพระธรรมกาย
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  แนวขอบเขตที่ดิน สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS เพื่อออกแบบบ้านจัดสรร พื้นที่ 44 ไร่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ    TEKACON
โครงการ   งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม เพื่อคำนวณปริมาณดินถม Volume of fill โดยวิธีสร้าง Surface เครือ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จก. พื้นที่ 45 ไร่ เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา  
เจ้าของโครงการ    PronpromCon
โครงการ   งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม เพื่อคำนวณปริมาณดินถม Volume of fill โดยวิธีสร้าง Surface ที่ดินกรมศุลกากร พื้นที่ 67 ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
เจ้าของโครงการ    กรมศุลกากร
โครงการ   งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม เพื่อคำนวณปริมาณดินถม Volume of fill โดยวิธีสร้าง Surface จำนวน 2 โครงการ พื้นที่รวม 47 ไร่ เขต.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพ 
เจ้าของโครงการ    InternationalCon
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 22 ไร่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับปรับปรุงออกแบบรีสอร์ท พื้นที่ 62 ไร่ อ.อ่าวนาง จ.กระบี่
เจ้าของโครงการ    บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง เพื่อออกแบบธรรมสถาน พื้นที่ 23 ไร่ ธุดงคสถาน จ.เลย
เจ้าของโครงการ    วัดพระธรรมกาย
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง เพื่อคำนวณปริมาณดินถม พื้นที่ 79 ไร่ บางนาตราด กม.19 จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยคอน โลจิติคส์ พาร์ค จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบจัดสรร พื้นที่ 410 ไร่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยคูณผล จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบจัดสรร พื้นที่ 1050 ไร่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ซันพาวเวอร์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบสำนักงาน พื้นที่ 29 ไร่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานสำหรับออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย พื้นที่ 9 ไร่ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    บริษัท พี เค 59 สตูดิโอ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานภาพถ่ายมุมสูง สำหรับออกแบบจัดสรร พื้นที่ 6 ไร่ เขตพระโขนง จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไอริส จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เก็บระดับดินเดิม  สร้างหมุดอ้างอิงด้วย GPS งานสำหรับออกแบบปั๊มน้ำมัน พื้นที่ 4 ไร่ ใกล์เซ็นทรัล เวสต์เกต (บางใหญ่) จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ    บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โครงการ   งานสำรวจหมุดหลักฐานโครงข่าย GPS   สถานที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบท เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล GPS จ.สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ    กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพ
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม แนวขอบเขตที่ดิน เพื่อออกแบบคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯ จำนวนรวม 9 โครงการ จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ    บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  จุดจอดรถใต้ทางด่วน ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา  ใต้ทางด่วนเมืองทองธานี ใต้ทางด่วนพระรามเก้า โครงการจอดรถอัจฉริยะ
เจ้าของโครงการ  บริษัท อรุณชัยเสรี จำกัด
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 1,800 ต้น วางแนวพร้อมระดับ ถนน ท่อระบายน้ำ 
เจ้าของโครงการ  บ้านอนันดา มัลดีฟส์บีช หนามแดง
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 2,000 ต้น วางแนวพร้อมระดับ ถนน ท่อระบายน้ำ 
เจ้าของโครงการ  สาธรแกรนด์วิลล์ ถ.กัลปพฤกษ์
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน1,500 ต้น วางแนวพร้อมระดับ ถนน ท่อระบายน้ำ 
เจ้าของโครงการ บ้านวิลาวัณย์  จ.กรุงเทพ
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 2,200 ต้น วางแนวพร้อมระดับ ถนน ท่อระบายน้ำ 
เจ้าของโครงการ  โรงงานไทยยูนิเทน กม. 25 บางพลี
โครงการ สำรวจออกแบบ แก้ไขจุดน้ำท่วมขัง จุดที่ 1 บริเวณประตู 4 (ด้านเอแบด) 
เจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการ สำรวจออกแบบห้องทำงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและทะเบียน 
เจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการ สำรวจภูมิประเทศและตรวจสอบศูนย์กลางทาง ขอบเขตแนวทางรถไฟพร้อมผลิตและซ่อมปักหมุดหลักฐาน หลักศูนย์กลางทาง หลักเขตข้าง และป้ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน พังงา-ท่านุ่น
เจ้าของโครงการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
โครงการ สำรวจและจัดทำรายละเอียดไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ระยะที่ 1 จำนวน 5 อาคาร
เจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ งานสำรวจและจัดทำผังการใช้ประโยชน์พื้นที่เหมืองแร่เก่า จำนวน 12 แห่ง
เจ้าของโครงการ  กรมควบคุมมลพิษ
โครงการ งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม วางแนวพร้อมระดับ ถนน ท่อระบายน้ำ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด  
โครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ในเขตผังเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เจ้าของโครงการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โครงการ สำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนโบราณในแนวเส้นทางราชมรรคา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
เจ้าของโครงการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โครงการ สำรวจเขียนแบบก่อสร้างโครงการผังพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบ วัดพุทไธศวรรย์ 
เจ้าของโครงการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โครงการ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ และสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 ชุมชน
เจ้าของโครงการ  การเคหะแห่งชาติ 
โครงการ สำรวจปรับปรุงแผนที่แม่บทในระบบดิจิตอล รูปแบบ Auto Cad File ครอบคลุมอาณาเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีจำนวนพื้นที่ ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร
เจ้าของโครงการ  เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี
โครงการ สำรวจสถานการณ์การใช้งาน Catalytic converter ในรถยนต์ใช้งาน 1,500 ชุด
เจ้าของโครงการ  กรมควบคุมมลพิษ 
โครงการ สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี  จำนวน 6 แห่ง
เจ้าของโครงการ  สำนักศิลปากรที่ 15 จ.ภูเก็ต
โครงการ สำรวจออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง จำนวน 4 กิโลเมตร
เจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล จ.กระบี่
โครงการ สำรวจออกแบบ ก่อสร้างหลักเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 43 ชุมชน
เจ้าของโครงการ  เทศบาลเมืองหนองปรือ  จ.ชลบุรี
โครงการ สำรวจเขียนแบบเพื่อการอนุรักษ์ฯ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จำนวน 6 แห่ง 
เจ้าของโครงการ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จ.สุโขทัย
โครงการ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ และสำรวจระดับน้ำทะเลปานกลาง 196 ชุมชน
เจ้าของโครงการ  การเคหะแห่งชาติ
โครงการ สำรวจออกแบบโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี จำนวน 4 แห่ง
เจ้าของโครงการ  สำนักศิลปากรที่ 15 จ.ภูเก็ต
โครงการ สำรวจและเก็บข้อมูลด้านพลชลศาสตร์ บริเวณคลองชากหมาก จำนวน 2 กิโลเมตรภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ  กรมควบคุมมลพิษ 
โครงการ สำรวจเขียนแบบโบราณสถานพระนครคีรี(เขาวัง จ.เพชรบุรี)
เจ้าของโครงการ  สำนักศิลปากรที่ 1 จ.ราชบุรี
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ พร้อมสอบเขตที่ดิน จำนวน 50 ไร่
เจ้าของโครงการ บริษัท รวยทรัพย์อนันต์ จำกัด
โครงการ สำรวจแผนที่เก็บรายละเอียดภูมิประเทศพร้อมออกแบบกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณคลองชากหมาก จำนวน 2 กิโลเมตร ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ  บริษัท วินาพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการ สำรวจแผนที่เก็บรายละเอียดภูมิประเทศแนวคลองระบายน้ำ  คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำเสีย จำนวน 5 กิโลเมตร ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
เจ้าของโครงการ  บริษัท วินาพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการ สำรวจแผนที่เก็บรายละเอียดภูมิประเทศแนวคลองระบายน้ำ  คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครนายก จำนวน 6 แห่ง  จ. นครนายก
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการ สำรวจแผนที่เก็บรายละเอียดภูมิประเทศตามแนวถนนเพชรเกษม เพื่อใช้ออกแบบท่อส่งก๊าซ ของ ปตท. จำนวน 12 กิโลเมตร  จ. สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ  บริษัท ทิพพิคัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โครงการ สำรวจเขียนแบบอาคารโรงแรม A-ONE ถนนเพชรบุรี จำนวน 4 ชั้น 60 ห้อง
เจ้าของโครงการ  โรงแรม A-ONE กรุงเทพ
โครงการ  งานสำรวจเช็คการบิดตัวของโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน จังหวัดสงขลา
เจ้าของโครงการ   Transocean Co.,Ltd.
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   สำรวจเก็บระดับ พร้อมเส้นชั้นความสูงเพื่อหาค่าปริมาณดินตัด ดินถม ลานกองแร่ถ่านหิน จำนวน 12 ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของโครงการ  SCG  Logistics Management Co.,Ltd.
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   สำรวจเก็บระดับเพื่อหาค่าปริมาณดินตัด ดินถม จำนวน 25 ไร่ โรงงานนิคมหนองแค จังหวัดสระบุรี
เจ้าของโครงการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 
โครงการ    สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 300 ต้น พร้อมสอบเขตที่ดิน หมู่บ้านนภาเหิร พระราม2
เจ้าของโครงการ บริษัท สารินซิตี้ จำกัด
โครงการ    สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 800 ต้น พร้อมสอบเขตที่ดิน หมู่บ้านณุศาศิริ พระราม2
เจ้าของโครงการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศพร้อมเส้นชั้นความสูง  สอบเขตที่ดิน วางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 2,500 ต้น คิดคำนวณปริมาณทรายถม  ออกแบบวางผังโครงการ 
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน)
โครงการ    สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 1,500 ต้น พร้อมสอบเขตที่ดิน หมู่บ้านคริสตัสวิลล์  หนองจอก
เจ้าของโครงการ  บริษัท  คริสตัสวิลล์  จำกัด
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศพร้อมเส้นชั้นความสูง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสร้างโรงอาหารบ้านพักพนักงาน
เจ้าของโครงการ บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศพร้อมเส้นชั้นความสูง โครงการคอนโดมิเนียม  จำนวน 10 ไร่  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดอาคารเพื่อการออกแบบ โครงการ THE NINE  พระราม9  
เจ้าของโครงการ  บริษัท ฟาสเทค จำกัด
โครงการ  งานวางตำแหน่งหมุด Control Point ด้วยGPS โครงการจุฬาลงกรณ์ จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท พระราม2 การโยธา จำกัด
โครงการ สำรวจเก็บระดับดิน พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อหาค่าปริมาณดินถม โครงการ Crystal  บริเวณ เลียบถนนทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา  จำนวน 4 แห่ง
เจ้าของโครงการ บริษัท เค. อี. แลนด์ จำกัด 
โครงการ   สำรวจเก็บแนวรางรถไฟฟ้า บีทีเอส  เพื่อขยายแนวรางของโรงจอดรถส่วนการซ่อมบำรุงเพิ่ม ณ.สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร 
เจ้าของโครงการ   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดิน พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อหาค่าปริมาณดินถม สอบเขตที่ดิน จำนวน 10 ไร่ บริเวณ ถนนพระราม 9 ซอย 19
เจ้าของโครงการ บริษัท เอเธนส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
โครงการ   สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดิน พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อหาค่าปริมาณดินถม  บริเวณ โครงการเมืองทองฟาร์ม จำนวน 50 ไร่  อ.บางประอิน จ.อยุธยา
เจ้าของโครงการ  Team Built Co., Ltd.
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 500 ต้น วางผังอาคาร พร้อมสอบเขตที่ดิน โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ พุทธมนฆล สาย 5
เจ้าของโครงการ  บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด  
โครงการ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ สำรวจเก็บระดับดิน พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อหาค่าปริมาณดินถม จำนวน 2 ไร่ โครงการ สำนักงานแห่งใหม่ ซอยวิภาวดี 36
เจ้าของโครงการ   Super Central Gas Co.,Ltd.
โครงการ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ช.สุวรรณภูมิ จำนวน 20 ไร่ ถนนบางนาตราด กม. 20 
เจ้าของโครงการ    บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  พร้อมเส้นชั้นความสูง  สอบเขตที่ดิน วางผังอาคาร  จำนวน 20 ไร่ โครงการ เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท  เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี  
เจ้าของโครงการ    บริษัท เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท จำกัด
โครงการ สำรวจเก็บระดับดินเดิม  สำรวจสอบเขตแนวรั้วคอนกรีต วางหมุดเสาเข็มรั้วคอนกรีต  ระยะทาง 2 กิโลเมตร  รอบวัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 
เจ้าของโครงการ     อีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (วัดพระธรรมกาย)
โครงการ    สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 300 ต้น  พร้อมสอบเขตที่ดิน  โครงการ คอนโดมิเนียม ลูกาโน่ ลาดพร้าว 18
เจ้าของโครงการ   บริษัท ลูกาโน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดอาคารเพื่อการออกแบบ โครงสร้างหลังคา สำรวจตำแหน่ง point CG เสา โครงการ พอร์โต้ ชิโน่ พระราม 2 
เจ้าของโครงการ     บริษัท ฟาสเทค จำกัด
โครงการ สำรวจเก็บระดับดิน พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อหาค่าปริมาณดินถม งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 2,500 ต้น  โครงการ อีโค สเปซ  เกษตร - นวมินทร์  
เจ้าของโครงการ    บริษัท เอส. แอล เอสเตท จำกัด 
โครงการ สำรวจเพื่อการก่อสร้าง  วางตำแหน่ง Booth ร้านค้า โครงการ ซีคอน บางแค
เจ้าของโครงการ  Renova Group Co.,Ltd.
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดอาคารเพื่อการออกแบบ โครงสร้างหลังคา สำรวจตำแหน่ง point รับหลังคา เพื่อหาค่าพิกัด และระดับ  อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 
เจ้าของโครงการ  บริษัท จีแมทอินโนเวชั่น จำกัด
โครงการ  งานสำรวจวางตำแหน่งหมุด Control Point ด้วยGPS สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ จำนวน 2 กิโลเมตร โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ของกรมเจ้าท่า
เจ้าของโครงการ  บริษัท เขื่อนและท่าเทียบเรือ จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   เพื่อใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม-ก่อสร้าง
จำนวน 200 ไร่ บ้านพักรีสอร์ท จในครราชสีมา
เจ้าของโครงการ   ห้างทองศิริกาญจน์ (จ.กรุงเทพ)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เพื่อใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม-ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร จำนวน 50 ไร่ สมาคมไทย - รามัญ บางกระดี่
เจ้าของโครงการ    สมาคมไทย-รามัญ  บางกระดี่ (กรุงเทพ)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เพื่อใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำโรงงาน ศรีไทย อะโกร จำนวน 150 ไร่  จ.สระแก้ว
เจ้าของโครงการ   บริษัท ศรีไทย อะโกร จำกัด (จ.กรุงเทพ)
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม ตัวโรงงานปุ๋ยนครหลวง จำนวน 2 กิโลเมตร จ.อยุธยา
เจ้าของโครงการ   TERRAGRO FERTILIZER CO.,LTD. (จ.อยุธยา )
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   เพื่อใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวโรงงาน จำนวน 50 ไร่ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ   Design Plus Build Co.,Ltd.  (จ.กรุงเทพ)
โครงการ   งานสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินติดกับที่ดินของการรถไฟ สำรวจตำแหน่งความเสียหายของท่อส่งน้ำมัน จำนวน 1.5 กิโลเมตร BAFS ดอนเมือง
เจ้าของโครงการ    บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด  (จ.กรุงเทพ)
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ สำรวจเก็บระดับดินเดิม  เพื่อใช้ออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2.5 กิโลเมตร ภายในวัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ      บริษัท พีคส์ จำกัด (จ.กรุงเทพ)
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เพื่อใช้ออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สำรวจเพิ่มเติม) จำนวน 4 กิโลเมตร ระหว่างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถึง เซ็นทรัลรามอินทรา
เจ้าของโครงการ      บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม เพื่อใช้ออกแบบโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดิน ที่ดินของวัดพระราม 9 จำนวน 50 ไร่  จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ      บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจพื้นที่ปลูกป่าต้นสน ที่ดินของ บริษัท ทียูเอส อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 1,000 ไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ      บริษัท  บริษัท ทียูเอส อินดัสเตรียล ปาร์ค  จำกัด 
โครงการ งานสำรวจรังวัดที่ดิน ตรวจสอบที่ดินของ บริษัท ไทยคูณผล จำกัด จำนวน 800 ไร่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เจ้าของโครงการ     บริษัท ไทยคูณผล จำกัด
โครงการ  งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ รังวัดที่ดิน สำรวจเก็บระดับดินเดิม  เพื่อใช้ออกแบบทางสถาปัตยกรรม จำนวน 60 ไร่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ      บริษัท   มากอตโต   จำกัด 
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณดินถม  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 100 ไร่ โครงการโกดังเก็บของ 7-ELEVEN
เจ้าของโครงการ   บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด‏
โครงการ  งานสำรวจตรวจสอบเขตที่ดิน งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม จำนวน 1,800 ต้น วางผังอาคาร  โรงงานภายใน นิคมอุตสาหกรรม เวลโกร์
เจ้าของโครงการ  บริษัท ไฮเปอร์ เทค ซัพพลายส์ จำกัด 
โครงการ  งานสำรวจตรวจสอบรางเครน ตรวจสอบระดับรางเครน การบิดตัวของแนวรางเครน ตรวจสอบการหนีศูนย์ของเสารับรางเครน จำนวน 16 BAY ภายในโรงงาน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ      บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบตัวโรงงานใหม่ จำนวน 30 ไร่ ภายในโรงงาน ซอยงามวงศ์วาน 18 จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ      บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบเช่าที่ดินสร้างรีสอร์ท จำนวน 40 ไร่ ถนนธนะรัตน์ จ.นครราชสีมา 
เจ้าของโครงการ      Good Serve Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบอาคาร โครงการภูธาร รีสอร์ท จำนวน 91 ไร่ จ.นครราชสีมา 
เจ้าของโครงการ      บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โครงการ  งานสำรวจตรวจสอบรางเครน  ตรวจสอบการหนีศูนย์ของเสารับรางเครน โรงงาน TOYOTOMI KIKO  นิคมอุตสาหกรรม TFD (บางประกง) จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ       THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบรีสอร์ท โครงการรีสอร์ท  จำนวน 10 ไร่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ      Quality Construction Home Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบก่อสร้างอาคาร บริษัท เยาวราช จำกัด  จำนวน 6 ไร่ สุขุมวิท 71 จ.กรุงเทพ
เจ้าของโครงการ      บริษัท เสนาอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลอปเมนท์ จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบโรงแรม ในเครือ บริษัท เกษมกิจ จำกัด  จำนวน 10 ไร่ จ.ปราจีนบุรี
เจ้าของโครงการ      บริษัท เกษมกิจ จำกัด
โครงการ   งานสำรวจวางหมุดให้ตำแหน่งเสาเข็ม โครงการอนันดา   บ้านไวกีกิ ชอร์  บ้านสิมิลัน รีฟ  บาหลี ปีช รวมจำนวน 3,000 ต้น
เจ้าของโครงการ    Big Pile Concrete Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน พร้อมวางหมุดเสาเข็ม จำนวน 2,000 ต้น  MITUSI SOKO BANGNA WAREHOUSE บางนา-ตราด กม.19 จำนวน 20 ไร่
เจ้าของโครงการ    THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับถนน โครงการวางท่อประธาน เพื่อใช้ออกแบบก่อสร้าง จำนวน 4 กิโลเมตร บนถนนสายไหม ระหว่างซอยสายไหม33 - ถนนสุขาภิบาล 5
เจ้าของโครงการ      บริษัท รวมนที จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเก็บระดับดินเดิม สำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ออกแบบก่อสร้างอาคาร โรงงานน้ำมันรำข้าว จำนวน 85 ไร่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 
เจ้าของโครงการ    บริษัท ทีเอ็นดีที น้ำมันรำข้าว จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เพื่อ Renovate รีสอร์ท โครงการพันทายรีสอร์ท  โครงการสวนสนรีสอร์ท จำนวน 5 ไร่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ      Quality Construction Home Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อใช้ออกแบบโครงการจัดสรร ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา จำนวน 50 ไร่ 
เจ้าของโครงการ      บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  สำรวจเส้นทางเข้าตำแหน่งที่ตั้งกังหันลม 4 โครงการ จำนวน 250  สถานี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
เจ้าของโครงการ    Wind Energy Holding Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณดินถม  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 153 ไร่ โครงการโกดังเก็บของ 7-ELEVEN
เจ้าของโครงการ   บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด‏
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับดินเดิม พร้อมเส้นชั้นความสูง เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณดินถม รังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 90 ไร่ 
เจ้าของโครงการ   บริษัท สินธานีแกรนด์ วิลล์ จำกัด‏
โครงการ งานออกแบบถนน สะพาน เพื่อใช้สัญจร ขนส่งจุดตั้งกังหันลม 4 โครงการ รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
เจ้าของโครงการ   Theparak Wind Co.,Ltd. & Tropical Wind  Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจวางหมุดเสาเข็มด้วย GPS พร้อมหมุด Control Point จำนวน 2,000 ต้น  MEGA TNC นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เจ้าของโครงการ    THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.
โครงการ งานสำรวจคิดคำนวณปริมาตรกองถ่านหิน ปริมาณ 8,000 ลบ.ม. ต.สาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
เจ้าของโครงการ   บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับของสนามกอล์ฟ เพื่อใช้ออกแบบ โครงการพัทยาคันทรีคลับ พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อ.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 
เจ้าของโครงการ     บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   สำรวจเก็บระดับ พร้อมเส้นชั้นความสูงเพื่อหาค่าปริมาณดินตัด ดินถม พื้นที่โรงงานคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 155 ไร่ จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ  SCG  Logistics Management Co.,Ltd.
โครงการ  สำรวจเขียนแบบสำนักงานอาคารเก่า เพื่อใช้ทำการออกแบบปรับปรุง Renovate  พื้นที่อาคารกรุงเทพประกันกันภัย สาขาจังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
โครงการ งานสำรวจตรวจสอบระวางที่ดิน ตามแนวเส้นทางขนส่งที่ตั้งกังหันลม จำนวน 6 โครงการ พื้นที่ จาก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  ถึง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
เจ้าของโครงการ    Wind Energy Holding Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน จำนวน 50 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
เจ้าของโครงการ    THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.
โครงการ งานสำรวจตรวจสอบระวางที่ดิน ตามแนวเส้นทางขนส่งที่ตั้งกังหันลม จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
เจ้าของโครงการ    Wind Energy Holding Co.,Ltd.
โครงการ   งานสำรวจตรวจสอบแนวท่อน้ำมันใต้ดิน สำรวจแนวท่อเพื่อเลี่ยงแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง BAFS ดอนเมือง
เจ้าของโครงการ    บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน แปลง 08 แปลง 17 จำนวน 30 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
เจ้าของโครงการ     THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน จำนวน 50 ไร่ BAFS สุวรรณภูมิ
เจ้าของโครงการ    บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โครงการ  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ   สำรวจเก็บระดับ พร้อมเส้นชั้นความสูงเพื่อหาค่าปริมาณดินตัด ดินถม พื้นที่ศูนย์อบรมการขับรถ จำนวน 50 ไร่ จ.สระบุรี
เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG.
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์ จำนวน 800 ไร่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ    Super Energy Co.,Ltd.
โครงการ งานสำรวจเก็บระดับ เพื่อใช้ออกแบบ โครงการ พัทยาแกรนด์ วิลเลจ พื้นที่ประมาณ 800 ไร่ อ.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 
เจ้าของโครงการ   บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
โครงการ งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อใช้ออกแบบ โรงเรียนนานาชาติพัทยารีเจ้นท์พื้นที่ประมาณ 150 ไร่ อ.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี 
เจ้าของโครงการ  โรงเรียนนานาชาติพัทยารีเจ้นท์
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 1200 ไร่ รวม 10 โครงการ จ.สระบุรี จ.สระแก้ว จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ    Super Energy Co.,Ltd.
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม  สถานที่ก่อสร้างธุดงคสถาน ศูนย์อบรมเยาวชน จำนวน 800 ไร่ รวม 7 โครงการ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.กาญจนบุุรี
เจ้าของโครงการ    วัดพระธรรมกาย
โครงการ   งานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  เก็บระดับดินเดิม รังวัดที่ดิน ฟาร์มไก่ไข่ โรงฟักไข่ จำนวน 800 ไร่ รวม 7 โครงการ จ.สระบุรี จ.กาญจนบุุรี จ.สระแก้ว
เจ้าของโครงการ    บริษัท ไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TFG