บริษัท ที ดี เซอเวย์ แอนด์ ซีวิล จำกัด

 
 
 
บริการรับสำรวจเพื่อการออกแบบ 
 • รับสำรวจ ตำแหน่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนน ทางเท้า บ่อพัก แนวท่อ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ แนวขอบเขตที่ดิน สระน้ำ บ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทางน้ำไหล สาธารณูปโภคอื่นๆที่จำเป็นต่อการออกแบบด้วย GPS GNSS(RTK)/Robotic/3d Laser Scanner
 • รับสำรวจ ระดับความสูงต่ำของพื้นดิน เพื่อคำนวณทิศทางการไหลของน้ำ
 • รับสำรวจ ปริมาณกองหิน&กองแร่ เพื่อคำนวณปริมาณกองหิน&กองแร่
 • รับสำรวจ เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic Survey) 
 • รับสำรวจ เส้นชั้นความสูง (Contour)  ด้วย (RTK)/Robotic/3d Laser Scanner
 • รับสำรวจ คำนวณปริมาณงานดิน (Volume) โดยวิธีสร้าง Surface
 • รับสำรวจ หมุด GPS Ground Control รังวัดแบบ  Static Survey  
 • รับสำรวจ หมุดโครงข่าย GPS ปรับแก้วิธี Least Square Adjustment
 • รับสำรวจ Plan ของอาคารเก่าเพื่อใช้(Renovate)ด้วย Reflectorless Total Station 
 • รับสำรวจ หยั่งความลึกของแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล  ด้วย Echo Sounder
 • รับสำรวจ Stakeout Points/Line ด้วย GPS GNSS รังวัดแบบ (RTK)/Robotic 
 • รับสำรวจ บินถ่ายภาพทำแผนที่ความละเอียดสูง ด้วยระบบ UAV 
           
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพและข้อความเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามคัดลอก ดัดแปลงเพื่อการค้าโดยมิได้รับอนุญาต
 
หมายเหตุ 
          Surface คือ การสร้างพื้นผิวจากข้อมูลสำรวจให้เสมือนจริง ในรูปแบบ 3D
          Static Survey  คือ การรังวัดด้วย GPS ชนิด 2 ความถี่ขึ้นไป จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2เครื่อง ตั้งรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า 45นาที  อาศัย Softwareเพื่อประมวลผล
          Least Square Adjustment คือ การรังวัดหมุดโครงข่ายด้วย GPS ชนิด 2 ความถี่ขึ้นไป จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า  3 เครื่อง ตั้งรับสัญญาณดาวเทียม ไม่น้อยกว่า 45นาที  อาศัย Software ประมวลผลพร้อมปรับแก้โครงข่ายให้ค่าพิกัดความถูกต้อง  1 - 5 มิลลิเมตร
           Real Time Kinematic Survey (RTK) คือ การรังวัดด้วย GPS ชนิด 2 ความถี่ขึ้นไป ตั้งรับสัญญาณดาวเทียมได้ค่าพิกัดในทันที  ให้ค่าพิกัดความถูกต้อง 10 - 15 มิลลิเมตร โดยอาศัย  Radio Modem ช่วยส่งข้อมูลระหว่าง Base&Rover รัศมีทำการสำรวจไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
           Echo Sounder คือ เครื่องส่งคลื่นเสียงผ่านมวลน้ำ จนถึงพื้นดินหรือพื้นท้องน้ำ แล้วคลื่นเสียงสะท้อนกลับมายัง ตัวเครื่อง สามารถคำนวณความลึกบริเวณนั้นได้
           3D Laser Scanner คือ เครื่องมือสำรวจเก็บรายละเอียดขั้นสูง ทำงานโดยยิงเลเซอร์ความเร็วสูงไปสะท้อนวัตถุกลับมา ได้ข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติหรือ Point Cloud ข้อมูลที่ได้มีความละเอียดสูงมากระดับ พันล้านจุด เหมาะสำหรับงานสำรวจที่ต้องการข้อมูลความถูกต้องสูง ทำงานได้รวดเร็ว เช่น สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ลวดลายทางศิลปะของอาคาร ฯลฯ 
           Unmanned Aerial Vehicle (UAV) คือ ระบบอากาศยานไร้คนขับ บินถ่ายภาพมุมสูง  ร่วมกับหมุดบังคับภาพด้วย GPS GNSS  อาศัย Softwareเพื่อประมวลผลภาพถ่าย ทำให้แผนที่มีความละเอียดแม่นยำ สูงกว่า ภาพถ่ายดาวเทียม &ภาพถ่ายทางอากาศ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  5 เซนติเมตรพร้อมได้ภาพถ่าย ณ.ปัจจุบัน  ข้อมูลที่ได้แบบ Digital Elevation Model(DEM)คือพื้นผิวภูมิประเทศเชิงตัวเลขหรือ Digital Terrain Model(DTM)คือพื้นผิวของโลกจริง ไม่รวมความสูง อาคารสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หรือ Digital Surface Model(DSM)คือแบบจำลองภูมิประเทศ รวมความสูง อาคารสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ เหมาะสำหรับงานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ  งานแผนที่สามมิติ  งานแสดงเส้นชั้นความสูง  ฯลฯ